dilluns, de febrer 28, 2011

La lucidesa (via Ferrancab)

In politics, idealisme is frequently no more than an excuse for not recognizing unpleasant realities (Hannah Arendt)

Em permeto d'engreixar el missatge: L'optimisme innocent, que no prové d'una anàlisi acurada i fonda de situacions concretes, sinó que passa per ser una mostra de bona voluntat en general, a hores d'ara, em sembla una immoralitat.